Gott, Kall

Tecknet för gott
Slå handen upprepade gånger mot bröstet.

Tecknet för kall
Håll handen framför munnen med böjda fingrar, för handen åt sidorna i korta rörelser.

Gott, Kall.


Adelina använder tecken som stöd (TAKK) och visar här hur hon tecknar kall & gott.