Lampa

Tecknet för lampa
Håll handen knuten, öppna den & spreta med fingrarna i höjd med ansiktet.

Lampa.


Adelina använder tecken som stöd (TAKK) och visar här hur hon tecknar lampa.

Varsågod, tack

Tecknet för varsågod
Varsågod –
Håll händerna framför dig med handflatorna uppåt, lyft dem rakt ut framför dig.

Tecknet för tack
Tack –
Teckna bokstaven T genom att hålla upp tumme och pekfinger, för handen ut från munnen.

Varsågod, tack.


Adelina använder tecken som stöd (TAKK) och visar här hur hon tecknar varsågod & tack.