Varsågod, tack

Tecknet för varsågod
Varsågod –
Håll händerna framför dig med handflatorna uppåt, lyft dem rakt ut framför dig.

Tecknet för tack
Tack –
Teckna bokstaven T genom att hålla upp tumme och pekfinger, för handen ut från munnen.

Varsågod, tack.


Adelina använder tecken som stöd (TAKK) och visar här hur hon tecknar varsågod & tack.

Tvätta håret

Tecknet för tvätta håret
Håll händerna vid vardera sida om huvudet med lätt böjda fingrar, för dem framåt och bakåt ett par gånger.

Tvätta håret.


Adelina använder tecken som stöd (TAKK) och visar här hur hon tecknar tvätta håret.

Melodifestival

Tecken för melodifestival
Sjunga –
Rör händerna med handflatan uppåt i cirklar framför dig,

Festival eller fest –
Håll händerna framför dig med tummarna & lillfingrarna uppåt, rör handlederna fram och tillbaks upprepade gånger.

Melodifestival


Adelina använder tecken som stöd (TAKK) och visar här hur hon tecknar melodifestival.