Semla/Bulle

Tecknet för semla och bulleSemla/Bulle –
Håll vänster handflata uppåtvänd, teckna en halvcirkel med den högra handen över handflatan.

Semla/bulle


Adelina använder tecken som stöd (TAKK) och visar här hur hon tecknar semla/bulle.

Direktlänk till Youtube