Jordgubbe

Tecknet för jordgubbe
Jordgubbe –
Jord, spreta med högerhands fingrar som om du lyfte upp jorden, gubbe, knuten hand slås mot hakan ett par gånger.

Jordgubbe


Adelina använder tecken som stöd (TAKK) och visar här hur hon tecknar jordgubbe.

Direktlänk till Youtube