Gott, Kall

Tecknet för gott
Slå handen upprepade gånger mot bröstet.

Tecknet för kall
Håll handen framför munnen med böjda fingrar, för handen åt sidorna i korta rörelser.

Gott, Kall.


Adelina använder tecken som stöd (TAKK) och visar här hur hon tecknar kall & gott.

Planet, raket

Tecknet för planet
Teckna en större cirkel framför dig i riktningen som bilden visar.

Tecknet för raket
Håll upp vänster handflata, för högerhandens pekfinger utmed handflatan & över den som om du sköt iväg en raket.

Planet, raket.

Adelina använder tecken som stöd (TAKK) och visar här hur hon tecknar planet & raket.